10 NĂM KHỐI 8406

19 Tháng Ba 201611:28 SA(Xem: 2751)
10 NĂM KHỐI 8406

Dân tộc và đất nước Việt Nam đang đối diện những nguy cơ từ “nội thù” và “ngoại thù” liên quan đến sự tồn vong. Những sự thách thức này chủ yếu đến từ sự tranh chấp giữa Dân chủ - Tư bản khác Độc tài - Cộng sản.

     Dân chủ - Tư bản (vs Độc tài - Cộng sản)

     1- Tự do tư tưởng (Độc đoán tư tưởng). 2- Tự do tôn giáo (Bài bác tôn giáo). 3- Tự do duy tâm hay duy vật         (Chủ trương duy vật). 4- Tôn trọng nhân quyền, dân quyền (Bất chấp nhân quyền, dần quyền). 5- Phổ thông đầu phiếu, qua đại biểu (Đảng cử, dân bầu lấy lệ). 6- Tam quyền phân lập, tư do ngôn luận (Đảng chi phối tất cả). 7- Tự do - dân chủ      (Độc tài toàn trị). 8- Tự do truyền thông, lập hội (Đảng độc chiếm truyền thông, lập hội). 9- Thông tin trung thực (Tuyên truyền dối trá). 10- Quốc ội đại diện cho dân (Quốc hội làm theo cương lĩnh đảng). 11- Không sùng bái, chỉ đề cao mà thôi (Sùng bái cá nhân, tôn thờ lãnh tụ). 12- Khuyến khích tự chủ, tự lập (Tuyên truyền nhồi sọ, nô lệ hóa). 13- Kêu gọi hòa bình, yêu thương (Xúi giục đấu tranh, giết chóc). 14- Chủ trương bất bạo động, an bình (Chủ trương bạo động, khủng bố). 15- Trọng người tài ba, đạo đức (Dùng kẻ ngu dốt, vô đạo). 16- Tôn trọng tư hữu, tư bản (Triệt tiêu tư hữu, đề cao công hữu). 17- Kinh tế thị trường theo điều tiết (Kinh tế quốc doanh, bao cấp). 18- Dân làm chủ đất đai (Nhà nước quản lý đất đai). 19- Bình đẳng cơ hội về quyền lợi (Đảng viên đặc quyền, đặc lợi). 20- An ninh giữ gìn trật tự xã hội (An ninh theo đảng khống chế xã hội). 21- Chế độ an sinh phúc lợi khá tốt (Chế độ an sinh kém cỏi). 22- Luật pháp rõ ràng bình đẳng (Luật pháp tuỳ tiện, bao che đảng viên). 23- Cạnh tranh công bằng (Cạnh tranh bất chính, theo nhóm lợi ích). 24- Giải phóng mặt bằng thỏa đáng (Cưỡng bách cướp đất chia chác).

     Qua phân tích trên, ai cũng có thấy rõ thiện ác, chính tà, chính vì vậy mà CS luôn dùng 2 thủ đọan là dối trá để che giấu tội ác và bạo lực để trấn áp ai biết sự thật. Khi trấn áp gây tang tóc thì CS lại dùng dối trá để chạy tội… cứ thể lẩn quẩn trong tuần hoàn xấu không lối thoát.

     Kết cục hầu hết chế độ CS bị sụp đổ, còn lại vài đảng thì cũng thoái hóa, thất bại trong đối đầu với tư bản, phải biến tướng để tồn tại. Đáng hổ thẹn nhất là CS quay ra chạy theo tư bản và làm cai thầu cho tư bản bóc lột chính người lao động của mình.

     Trường hợp Việt Nam

     Người Việt ở miền Bắc bị đảng và nhà cầm quyền CSVN áp bức từ năm 1945, 30 năm sau kế tiếp tới miền Nam từ năm 1975. Thêm khoảng 30 năm nữa, vào thời điểm khoảng năm 2005, bộ mặt đối trá, gian manh, ngu dốt và tàn bạo của đảng và nhà cầm quyền CSVN đã lộ rõ khi làm cho đất nước tụt hậu về mọi mặt. Đảng và nhà cầm quyền CSVN luôn tự ca ngợi có công thống nhất đất nước, nhưng sao thời chia đôi còn nguyên vẹn, mà nay lại mất đất, mất biển, long dân vẫn phân hóa!? Tại sao đảng và nhà cầm quyền CSVN tỏ ra yếu đuối trước CSTQ, đến độ dân gian phải nói “Hèn với giặc, ác với dân.”?

     Trong bối cảnh đó, nhiều tầng lớp dân chúng đã mạnh mẽ đứng lên đấu tranh, đáng kể nhất và lúc đó, tức 10 năm trước là sự ra đời của Khối 8406.

    2 10 NAM KHOI Như tên gọi, Khối được ra đời vào ngày 8/4/2006, đánh dấu bằng “Bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ 2006” và ngay sau đó đề nghị 4 bước dân chủ hóa VN, bao gồm: Đòi hỏi tái lập các dân quyền tự do, thiết lập các đảng phái chính trị, soạn thảo hiến pháp và tổ chức bầu đại biểu quốc hội mới, có nhiệm vụ chọn lựa quốc hiệu, quốc kỳ và quốc ca. Khối này cũng nhấn mạnh đến “mục tiêu cao nhất là thay đổi triệt để hệ thống chính trị VN”, chứ không chấp nhận đổi mới hoặc cải cách của nhà cầm quyền hiện tại.

     “Bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ 2006” đã xác định “nội thù”: “Trong cuộc Cách Mạng tháng 8-1945, sự lựa chọn của toàn dân tộc ta là Độc Lập Dân Tộc, chứ không phải là Chủ Nghĩa Xã Hội...” “... Rõ ràng mục tiêu của cuộc cách mạng ấy đã bị đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đánh tráo. Và dĩ nhiên, quyền dân tộc tự quyết cũng hoàn toàn bị thủ tiêu... Vì một khi nền chuyên chính vô sản đã được thiết lập, thì theo Lênin, chức năng đầu tiên của nó chính là: bạo lực và khủng bố trấn áp!”. Vì ĐCSVN lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, nên ngay sau khi cướp được chính quyền năm 1945, và nhất là sau năm 1954 ở miền Bắc và sau tháng 4-1975 ở toàn quốc, “bóng ma của Chủ nghĩa CS đã luôn đè ám lên đầu, lên cổ toàn dân VN. Chính cái bóng ma ấy chứ không phải là cái gì khác đã triệt tiêu hầu hết những quyền con người của nhân dân Việt Nam. Và hôm nay, nó vẫn đang tạm đô hộ, chiếm đóng lên cả hai mặt tinh thần và thể chất của toàn dân tộc VN.”

     Tuyên ngôn đã khẳng định: “Dân tộc VN... bị cai trị bởi chế độ độc đảng toàn trị CS. Điều này thể hiện cụ thể tại Điều 4 của HP nước CHXHCNVN hiện hành, rằng: ĐCSVN... theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Chính vì điều này mà các quyền tự do, dân chủ của nhân dân đã hoàn toàn bị triệt tiêu...”.

     Trung tướng CSVN Đặng Quốc Bảo đã nói với hai Đại tá Tạ Cao Sơn và Quách Hải Lượng về “ngoại thù”, việc nước CHXNCNVN “ngã về Trung Quốc” để bảo vệ đảng và chế độ như sau: “Chúng ta phải có hẳn 1 chiến lược liên minh. Trung Quốc tham vô đáy, không khéo ta sẽ từng bước trở thành bộ phận Trung Quốc. Vì nói phải ngã về Trung Quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngã theo TQ thực chất là bán nước”. (Viet-studies online ngày 26-6-2009).

     Nhận định trên cho thấy đất nước ta đang phải đối điện với những thách thứ rất lớn, ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc. Đo đó, tiếp tay với Khối 8406 hay đấu tranh chống “nội thù” và “ngoại tù” dưới mọi hình thức là nghĩa vụ của mọi người Việt vậy.

     Khối 8406 là một tổ chức chính trị, đấu tranh bất bạo động, kêu gọi dân chủ đa nguyên tại Việt Nam. Khởi xướng từ quốc nội bởi những người như các LM Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Phong… Ban đầu Khối 8406 quy tụ 118 người, sau đó lên hàng nhiều ngàn và lan truyền ra một số quốc gia có đông người Việt như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Đức… quy tụ thêm hàng nhiều ngàn người khác. “Bản Tuyên ngôn TDDC 2006” của Khối 8406 cũng đã nhận được sư quan tâm, ủng hộ bởi 175 trí thức, dân cử và tổ chức ngoại quốc khắp nơi.

     Sự ra đời của Khối 8406 dưới chế độ độc tài toàn trị CS của những người can đảm và dấn thân đã làm bừng lên niềm tin tưởng, trở thành phấn khởi chung của cuộc đấu tranh giành lại tự do, dân chủ cho dân tộc, đất nước.

     Lo ngại sự bành trướng của Khối 8406, vốn là cái nôi ra đời đảng “Thăng Tiến VN” vào ngày 8-9-2006, nên chỉ một thời gian ngắn sau, qua đầu năm 2007, nhiều người chủ chốt của Khối 8406 và đảng Thăng Tiến VN đã lần lượt bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp thô bạo, tìm mọi lý do vu vơ để chụp mũ bắt giam, đưa ra tòa và kết án tù giam.

     Có những yếu kém về mặt nhân sự và cơ cấu khi nhóm nhỏ người khởi xướng bằng thiện chí và dấn thân phải vận hành một tổ chức to lớn, trải rộng khắp thế giới. Và tất nhiên không thoát khỏi sự xâm nhập, đánh phá từ phía nhà cầm quyền CSVN. Qua quá trình hoạt động, Khối 8406 cũng cho thấy chính là môi trường học tập thử thách, đào tạo, cống hiến cho xã hội nhiều ý tưởng khai phá cũng như những nhà đấu tranh nổi bật.

     Tới nay, trải 10 năm hoạt động, qua nhiều thăng trầm, Khối 8406 vẫn là tổ chức nhận được nhiều cảm mến, ủng hộ, quy tụ khối quần chúng đông đảo nhất.

KÍNH MỜI QUÝ VỊ BẤM VÀO HÀNG CHỮ DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC TRỌN TẬP BNS TỰ DO NGÔN LUẬN
Tu do ngon luan so 239 (15-03-2016)Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười 2018(Xem: 63)
Tù nhân lương tâm Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng hai con và thân mẫu đã đến Hoa Kỳ nửa đêm ngày 17 tháng 10 sau khi phía Việt Nam đưa cô từ trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa thẳng đến Sân bay Nội Bài để trục xuất, sau hơn hai năm bị cầm tù. Các hãng tin AP, AFP loan tin vào ngày 18 tháng 10 dẫn phát biểu của Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với đám đông đón cô cùng gia đình tại Phi Trường Houston rằng cô sẽ không bao giờ im lặng trong cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.
18 Tháng Mười 2018(Xem: 58)
Ngày 01-09-2017 người bảo vệ nhân quyền, blogger Huỳnh Thục Vy đăng trên facebook cá nhân hình ảnh Thục Vy đứng bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng bị nhòe bằng vết sơn trắng, với dòng chú thích: “Quốc gia Khánh tận! Có chi mà Lễ với Lạc. Formosa, nhiễm độc toàn diện, ung thư, thuốc giả, tù nhân lương tâm, vi phạm nhân quyền, cận cảnh mất nước… Phản đối lễ lạc bằng cờ đỏ sơn trắng.” Theo bản Kết luận điều tra số 46, ngày 16-10-2018 của Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc, Huỳnh Thục Vy bị khép tội “xúc phạm quốc kỳ” tại Điều 276, BLHS năm 1999 với hình phạt “phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”
17 Tháng Mười 2018(Xem: 113)
Toàn Quân Dân Việt, dù Máu Đổ Thân Tan, phải cùng Quyết Tâm Cứu Nước Gấp ! Tất cả Cán bộ Cao cấp & Lực lượng Vũ Trang Tận Tâm Yêu Nước, không thể tin Nguyễn Phú Trọng dám phản bội Tàu Ác Cộng, đi theo Âu - Mỹ; không cho Nô Cộng Trọng, đã bị Ngộ Độc rất nặng, vừa được Tàu Chệt giúp thay máu gần 100%, quyết làm Tổng Bí Thư & Chủ Tịch Nước cho được, để đang Chờ Chết vẫn Mưu Gian - Cố Chấp - Trơ Lì - Ngu Mê - Nịnh Bợ - Chạy Nước Rút - Cố Tìm Ra Cách Bán Nước Nhanh Thêm cho Tàu Ác Cộng ! Phải Áp Lực Thật Mạnh, buộc các Tay Sai Đầu Sỏ của Tàu Ác Cộng, phải Giải Thể Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng ngay ! Không để Giặc Tàu Ác Cộng Cướp Chiếm Đất-Biển Việt mãi mãi ! Giải thể Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng xong, với Quốc tế giúp, Quốc Vụ đuổi Tàu Ác Cộng, thoát Việt Nô Cộng & DÂN CHỦ HÓA TỔ QUỐC chắc chắn thành công !
17 Tháng Mười 2018(Xem: 79)
Nữ tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, vào ngày 17 tháng 10 đã được trả tự do và rời Việt Nam trên chuyến bay đi Hoa Kỳ cùng gia đình. (hình trên) Reuters, AFP dẫn những nguồn tin thân cận tại Việt Nam như Mạng Lưới Blogger nói rõ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng đi với hai con và thân mẫu là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan. Mạng Lưới Blogger Việt Nam tường thuật cụ thể là vào 6:30 sáng ngày 17 tháng 10, có hai xe mang biển số 80 của Bộ Công An và 1 xe của Trại giam Số 5 Yên Định, Thanh Hóa chở tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rời trại giam.
16 Tháng Mười 2018(Xem: 113)
Luật An ninh mạng (ANM) của Quốc hội VC và Dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành nó của bộ Công an (CA) đang gây bão trên công luận. Qua 3 bài nghiên cứu công phu, dẫn chứng rõ ràng, lập luận thuyết phục: “Luật ANM - Tượng đài… cô đơn”, “Luật ANM – Cán cân… cong lý” và “Càng ANM, dân càng bất an” được viết trong tháng 10 này, giáo sư Hoàng Xuân Phú từ Đức đã cho thấy sự lạc lõng của luật ANM Việt Nam (VN) giữa lòng thế giới văn minh dân chủ, sự dối trá của những kẻ đã biên soạn nó rồi đem ra lừa cả quốc hội để nó được phê chuẩn, sự tác hại khôn lường của toàn bộ những văn bản liên quan tới luật ANM.