10 NĂM KHỐI 8406

19 Tháng Ba 201611:28 SA(Xem: 2560)
10 NĂM KHỐI 8406

Dân tộc và đất nước Việt Nam đang đối diện những nguy cơ từ “nội thù” và “ngoại thù” liên quan đến sự tồn vong. Những sự thách thức này chủ yếu đến từ sự tranh chấp giữa Dân chủ - Tư bản khác Độc tài - Cộng sản.

     Dân chủ - Tư bản (vs Độc tài - Cộng sản)

     1- Tự do tư tưởng (Độc đoán tư tưởng). 2- Tự do tôn giáo (Bài bác tôn giáo). 3- Tự do duy tâm hay duy vật         (Chủ trương duy vật). 4- Tôn trọng nhân quyền, dân quyền (Bất chấp nhân quyền, dần quyền). 5- Phổ thông đầu phiếu, qua đại biểu (Đảng cử, dân bầu lấy lệ). 6- Tam quyền phân lập, tư do ngôn luận (Đảng chi phối tất cả). 7- Tự do - dân chủ      (Độc tài toàn trị). 8- Tự do truyền thông, lập hội (Đảng độc chiếm truyền thông, lập hội). 9- Thông tin trung thực (Tuyên truyền dối trá). 10- Quốc ội đại diện cho dân (Quốc hội làm theo cương lĩnh đảng). 11- Không sùng bái, chỉ đề cao mà thôi (Sùng bái cá nhân, tôn thờ lãnh tụ). 12- Khuyến khích tự chủ, tự lập (Tuyên truyền nhồi sọ, nô lệ hóa). 13- Kêu gọi hòa bình, yêu thương (Xúi giục đấu tranh, giết chóc). 14- Chủ trương bất bạo động, an bình (Chủ trương bạo động, khủng bố). 15- Trọng người tài ba, đạo đức (Dùng kẻ ngu dốt, vô đạo). 16- Tôn trọng tư hữu, tư bản (Triệt tiêu tư hữu, đề cao công hữu). 17- Kinh tế thị trường theo điều tiết (Kinh tế quốc doanh, bao cấp). 18- Dân làm chủ đất đai (Nhà nước quản lý đất đai). 19- Bình đẳng cơ hội về quyền lợi (Đảng viên đặc quyền, đặc lợi). 20- An ninh giữ gìn trật tự xã hội (An ninh theo đảng khống chế xã hội). 21- Chế độ an sinh phúc lợi khá tốt (Chế độ an sinh kém cỏi). 22- Luật pháp rõ ràng bình đẳng (Luật pháp tuỳ tiện, bao che đảng viên). 23- Cạnh tranh công bằng (Cạnh tranh bất chính, theo nhóm lợi ích). 24- Giải phóng mặt bằng thỏa đáng (Cưỡng bách cướp đất chia chác).

     Qua phân tích trên, ai cũng có thấy rõ thiện ác, chính tà, chính vì vậy mà CS luôn dùng 2 thủ đọan là dối trá để che giấu tội ác và bạo lực để trấn áp ai biết sự thật. Khi trấn áp gây tang tóc thì CS lại dùng dối trá để chạy tội… cứ thể lẩn quẩn trong tuần hoàn xấu không lối thoát.

     Kết cục hầu hết chế độ CS bị sụp đổ, còn lại vài đảng thì cũng thoái hóa, thất bại trong đối đầu với tư bản, phải biến tướng để tồn tại. Đáng hổ thẹn nhất là CS quay ra chạy theo tư bản và làm cai thầu cho tư bản bóc lột chính người lao động của mình.

     Trường hợp Việt Nam

     Người Việt ở miền Bắc bị đảng và nhà cầm quyền CSVN áp bức từ năm 1945, 30 năm sau kế tiếp tới miền Nam từ năm 1975. Thêm khoảng 30 năm nữa, vào thời điểm khoảng năm 2005, bộ mặt đối trá, gian manh, ngu dốt và tàn bạo của đảng và nhà cầm quyền CSVN đã lộ rõ khi làm cho đất nước tụt hậu về mọi mặt. Đảng và nhà cầm quyền CSVN luôn tự ca ngợi có công thống nhất đất nước, nhưng sao thời chia đôi còn nguyên vẹn, mà nay lại mất đất, mất biển, long dân vẫn phân hóa!? Tại sao đảng và nhà cầm quyền CSVN tỏ ra yếu đuối trước CSTQ, đến độ dân gian phải nói “Hèn với giặc, ác với dân.”?

     Trong bối cảnh đó, nhiều tầng lớp dân chúng đã mạnh mẽ đứng lên đấu tranh, đáng kể nhất và lúc đó, tức 10 năm trước là sự ra đời của Khối 8406.

    2 10 NAM KHOI Như tên gọi, Khối được ra đời vào ngày 8/4/2006, đánh dấu bằng “Bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ 2006” và ngay sau đó đề nghị 4 bước dân chủ hóa VN, bao gồm: Đòi hỏi tái lập các dân quyền tự do, thiết lập các đảng phái chính trị, soạn thảo hiến pháp và tổ chức bầu đại biểu quốc hội mới, có nhiệm vụ chọn lựa quốc hiệu, quốc kỳ và quốc ca. Khối này cũng nhấn mạnh đến “mục tiêu cao nhất là thay đổi triệt để hệ thống chính trị VN”, chứ không chấp nhận đổi mới hoặc cải cách của nhà cầm quyền hiện tại.

     “Bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ 2006” đã xác định “nội thù”: “Trong cuộc Cách Mạng tháng 8-1945, sự lựa chọn của toàn dân tộc ta là Độc Lập Dân Tộc, chứ không phải là Chủ Nghĩa Xã Hội...” “... Rõ ràng mục tiêu của cuộc cách mạng ấy đã bị đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đánh tráo. Và dĩ nhiên, quyền dân tộc tự quyết cũng hoàn toàn bị thủ tiêu... Vì một khi nền chuyên chính vô sản đã được thiết lập, thì theo Lênin, chức năng đầu tiên của nó chính là: bạo lực và khủng bố trấn áp!”. Vì ĐCSVN lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, nên ngay sau khi cướp được chính quyền năm 1945, và nhất là sau năm 1954 ở miền Bắc và sau tháng 4-1975 ở toàn quốc, “bóng ma của Chủ nghĩa CS đã luôn đè ám lên đầu, lên cổ toàn dân VN. Chính cái bóng ma ấy chứ không phải là cái gì khác đã triệt tiêu hầu hết những quyền con người của nhân dân Việt Nam. Và hôm nay, nó vẫn đang tạm đô hộ, chiếm đóng lên cả hai mặt tinh thần và thể chất của toàn dân tộc VN.”

     Tuyên ngôn đã khẳng định: “Dân tộc VN... bị cai trị bởi chế độ độc đảng toàn trị CS. Điều này thể hiện cụ thể tại Điều 4 của HP nước CHXHCNVN hiện hành, rằng: ĐCSVN... theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Chính vì điều này mà các quyền tự do, dân chủ của nhân dân đã hoàn toàn bị triệt tiêu...”.

     Trung tướng CSVN Đặng Quốc Bảo đã nói với hai Đại tá Tạ Cao Sơn và Quách Hải Lượng về “ngoại thù”, việc nước CHXNCNVN “ngã về Trung Quốc” để bảo vệ đảng và chế độ như sau: “Chúng ta phải có hẳn 1 chiến lược liên minh. Trung Quốc tham vô đáy, không khéo ta sẽ từng bước trở thành bộ phận Trung Quốc. Vì nói phải ngã về Trung Quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngã theo TQ thực chất là bán nước”. (Viet-studies online ngày 26-6-2009).

     Nhận định trên cho thấy đất nước ta đang phải đối điện với những thách thứ rất lớn, ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc. Đo đó, tiếp tay với Khối 8406 hay đấu tranh chống “nội thù” và “ngoại tù” dưới mọi hình thức là nghĩa vụ của mọi người Việt vậy.

     Khối 8406 là một tổ chức chính trị, đấu tranh bất bạo động, kêu gọi dân chủ đa nguyên tại Việt Nam. Khởi xướng từ quốc nội bởi những người như các LM Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Phong… Ban đầu Khối 8406 quy tụ 118 người, sau đó lên hàng nhiều ngàn và lan truyền ra một số quốc gia có đông người Việt như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Đức… quy tụ thêm hàng nhiều ngàn người khác. “Bản Tuyên ngôn TDDC 2006” của Khối 8406 cũng đã nhận được sư quan tâm, ủng hộ bởi 175 trí thức, dân cử và tổ chức ngoại quốc khắp nơi.

     Sự ra đời của Khối 8406 dưới chế độ độc tài toàn trị CS của những người can đảm và dấn thân đã làm bừng lên niềm tin tưởng, trở thành phấn khởi chung của cuộc đấu tranh giành lại tự do, dân chủ cho dân tộc, đất nước.

     Lo ngại sự bành trướng của Khối 8406, vốn là cái nôi ra đời đảng “Thăng Tiến VN” vào ngày 8-9-2006, nên chỉ một thời gian ngắn sau, qua đầu năm 2007, nhiều người chủ chốt của Khối 8406 và đảng Thăng Tiến VN đã lần lượt bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp thô bạo, tìm mọi lý do vu vơ để chụp mũ bắt giam, đưa ra tòa và kết án tù giam.

     Có những yếu kém về mặt nhân sự và cơ cấu khi nhóm nhỏ người khởi xướng bằng thiện chí và dấn thân phải vận hành một tổ chức to lớn, trải rộng khắp thế giới. Và tất nhiên không thoát khỏi sự xâm nhập, đánh phá từ phía nhà cầm quyền CSVN. Qua quá trình hoạt động, Khối 8406 cũng cho thấy chính là môi trường học tập thử thách, đào tạo, cống hiến cho xã hội nhiều ý tưởng khai phá cũng như những nhà đấu tranh nổi bật.

     Tới nay, trải 10 năm hoạt động, qua nhiều thăng trầm, Khối 8406 vẫn là tổ chức nhận được nhiều cảm mến, ủng hộ, quy tụ khối quần chúng đông đảo nhất.

KÍNH MỜI QUÝ VỊ BẤM VÀO HÀNG CHỮ DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC TRỌN TẬP BNS TỰ DO NGÔN LUẬN
Tu do ngon luan so 239 (15-03-2016)Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Năm 2018(Xem: 113)
Tuần qua việc bạch hóa thông tin về tình hình giải tỏa đất đai ở bán đảo Thủ Thiêm suốt 20 năm qua đã khiến toàn xã hội choáng váng. Giữa thành phố lớn nhất nước, lợi ích thiết thân của hàng ngàn cư dân là quyền sống, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Chính quyền ở một thành phố trực thuộc trung ương ngang nhiên bác bỏ hiệu lực của một văn bản lập quy của Thủ tướng Chính phủ. Điều đó không chỉ bộc lộ rõ nạn vô pháp trong thể chế độc tài toàn trị của nhà nước đương quyền, mà còn một lần nữa phơi bày rõ gốc rễ của vấn đề là chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Theo đó, những dự án đầu tư phát triển đô thị trở thành cơ hội cho quan chức hối mại quyền thế, làm giàu bằng tước đoạt đất đai của người dân với giá đền bù rẻ mạt.
15 Tháng Năm 2018(Xem: 194)
Không ai có nỗi ám ảnh về đất đai như người Cộng sản, vì họ luôn có nỗi ám ảnh về quyền lực. Và một trong những phương thế để giữ quyền lực là sở hữu đất đai, kho vàng bất tận, nguồn phát sinh mọi của cải khác. Mà sở hữu đất đai theo quan niệm của họ là phải đoạt lấy bằng vũ khí, đồng thời làm cho những ai bị tước đoạt không có khả năng đòi lại.
14 Tháng Năm 2018(Xem: 194)
Ngày 12-4-2018 nhà cầm quyền Việt Nam tiến hành cái gọi là "Xét xử công khai" một số anh chị em cất tiếng nói đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, chống lại thảm họa môi trường biển và đồng hành cùng nỗi đau của người dân. Tại Hà Nội, nhà cầm quyền đưa ra xét xử nhà giáo Vũ Hùng, một cựu tù nhân lương tâm bằng một vụ án bịa đặt chứng cứ "cố ý gây thương tích" với mức án 1 năm tù, trong khi người bị gây thương tích là ai, thương tích như thế nào thì... tòa không biết.
14 Tháng Năm 2018(Xem: 201)
Ngày 18-4-2018, công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Việt Nam đã gửi văn thư số 40/QĐXP “Quyết định Xử phạt Vi phạm Hành chánh” đến CTS Hứa Phi, nội dung tóm lược như sau (Xem đính kèm văn thư): 1- Căn cứ vào cái gọi là “Luật xử lý vi phạm hành chánh ngày 20-6-2012”, “Nghị định xử phạt hành chính về an ninh, trật tự và an toàn xã hội” và “Biên bản ngày 4-4-2018” của công an huyện và tỉnh, văn thư do viên công an (thượng tá) Nguyễn Hồng Nhị ký ngày 18-4-2018.
14 Tháng Năm 2018(Xem: 186)
Kính gửi: Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN (Khóa XII) Thưa TBT Nguyễn Phú Trọng, thưa các đồng chí Ủy viên BCT, BBT, và toàn thể các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tham dự Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (Khóa XII), Biến cố Đồng Tâm (15-4-2017) là sự việc rất đáng tiếc xảy ra trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, đến nay tròn một năm! Đối với người dân xã Đồng Tâm, những ngày giờ căng thẳng và nguy hiểm đã qua đi, song sự bất an vô định cùng những tháng ngày đầy lo âu và bất trắc vẫn đang còn hiện rõ ngay trước mắt! Tình hình căng thẳng này hoàn toàn không phải là lỗi của người dân, ngược lại, dân Đồng Tâm chúng tôi luôn có nguyện vọng và cũng như có quyền được sống trong an bình, đồng thời được hưởng quyền đảm bảo an ninh để lao động sản xuất!