THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN HỌP CÙNG THẢO LUẬN VỀ HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ PHƯƠNG CÁCH YỂM TRỢ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH Ở QUỐC NỘI

10 Tháng Năm 20178:47 SA(Xem: 5256)
THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN HỌP CÙNG THẢO LUẬN VỀ HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ PHƯƠNG CÁCH YỂM TRỢ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH Ở QUỐC NỘI
Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

 
                      P.O. Box 362057, Milpitas, CA 95036
                      Email: hoidonglienket@gmail.com
                                          Điện Thoại: (604) 788-2211, (408)771-5146, (510) 529-1665
 
 
 
Thư Mời

Tham Dự Phiên Họp Cùng Thảo Luận Về Hiện Tình Đất Nước

Và Phương Cách Yểm Trợ Công Cuộc Đấu Tranh Ở Quốc Nội

 

Kính gởi :

 

Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo,
Quý Vị Thân Hào Nhân Sĩ,
Quý Vị Đại Diện Cộng Đồng, Các Hội Đoàn, Tổ Chức,
Quý Đại Diện Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí,

 Quý Đồng Hương và Anh Chị Em Thanh Niên, Sinh Viên.


Kính thưa Quý Vị,
               

Như quý vị đã biết, Đất Nước chúng ta đang bước vào giai đoạn đen tối nhất của lịch sử:

Chủ quyền quốc gia bị lung lay tận gốc rễ do Bộ Chính Trị đảng CSVN đã trở thành chi bộ của đảng CS Trung Cộng, người Hán đi vào Đất Nước ta như chỗ không người.

 

Nạn Hán hóa đã phổ cập và hầu như tác động trên mọi lãnh vực: Quốc Phòng, Chính Trị, Kinh Tế, Giáo Dục, Môi Trường, Văn Hóa Xã Hội. Tất cả đang gây băng hoại toàn xã hội.

 

Từ đầu tháng 3, 2017 vừa qua, Tập Hợp Quốc Dân Việt (THQDV) đã ra đời trong Quốc Nội mà LM Tadeo Nguyễn Văn Lý, người tù nhân lương tâm kiên cường đã là người làm nhiệm vụ nối kết, kêu gọi. THQDV mời gọi mọi người cùng tham gia công cuộc biểu tình toàn diện suốt năm 2017 nhằm tạo áp lực xoay chuyển thời cuộc cứu nguy Tổ Quốc.

 

Lời kêu gọi nối kết THQDV trước chiến dịch Biểu Tình đồng loạt vào tháng 3, 2017 vừa qua như một lời công bố chính thức trước Quốc Dân về lộ trình tiến hành công cuộc Cứu Nguy Dân Tộc Thoát Trung – Thoát Cộng Sản và thực hiện tiến trình Dân Chủ Hóa Đất Nước.

 

 

Kính thưa quý vị,

 

Trước lời réo gọi thống thiết của Tổ Quốc, Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam cách đây hơn 4 năm đã chào đời tại TP San Jose, nay xin làm một gạch nối mời gọi các Đoàn Thể & Thân Hào Nhân Sĩ tại San Jose & Phụ Cận cùng tham dự một phiên họp để chia sẻ trách nhiệm Cứu Nguy Tổ Quốc với Quốc Dân Việt Nam nói chung và với Tập Hợp Quốc Dân Việt nói riêng.

 

Phiên họp được tổ chức tại:

 

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California

111 E. Gish Rd – San Jose, CA 95112

Phone: 408-334-6101

 Vào lúc 1:00pm -4:00 pm

Ngày Chủ Nhật 14 tháng 5 năm 2017

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt               Phạm Trần Anh                Cao Gia

HĐĐH                  HĐ Định Chế             HĐ Giám Sát

(604)788-2211    (714)332-9243                (209)762-2618

 

Ghi chú: tại San Jose & phụ cận, quý vị vui lòng liên lạc qua số phone của Anh Nguyễn trung Cao: 510-529-1665 hoặc  Anh Thái Văn Hòa: 408-771-5146

 

TUYÊN CÁO

 

NHÂN NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 LẦN THỨ 42

(30-4-1975 / 30-4-2017) 

           

Nhận định rằng

 

            Cách đây hơn 70 năm, đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã du nhập chủ nghĩa Mác-xít vào Việt Nam, mang lại không biết bao nhiêu đau thương tang tóc cho dân tộc. Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa không tưởng và cuộc chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa do đảng CSVN gây ra đã làm thiệt mạng hàng triệu người dân vô tội hai miền Nam Bắc, đất nước bị tàn phá và chia rẽ, hậu quả vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. 

 

            Đảng CSVN đã áp đặt một chế độ độc tài toàn trị tại miền Bắc từ năm 1954 và trên cả nước từ ngày 30-4-1975 khiến đất nước lâm cảnh khốn cùng không lối thoát:

 

            1.  Về chính trị: Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục tự cho mình là lực lượng lãnh đạo độc tôn, hành xử như giai cấp thống trị, như những lãnh chúa đỏ mặc sức bạo hành, tham nhũng từ trên xuống dưới, chế độ họ dựng ra không do toàn dân tín nhiệm qua cuộc bầu cử dân chủ. Trái lại, chính phủ, quốc hội, tòa án chỉ là công cụ trong tay đảng; lực lượng công an và quân đội là phương tiện bạo lực của đảng nhằm trấn áp và cướp bóc nhân dân. Nhà cầm quyền CSVN hoàn toàn tước bỏ mọi quyền tự do căn bản của người dân, liên tục khủng bố trấn áp thô bạo những công dân yêu nước tranh đấu cho dân quyền, nhân quyền và cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

 

            2.  Về kinh tế tài chánh: Nhà Cầm quyền CSVN chủ trương “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” lấy quốc doanh làm chủ đạo. Thực chất đó chỉ là một nền kinh tế chỉ huy làm giàu cho đảng và thân thuộc. Họ tự hiến định mọi tài nguyên đất đai là “sở hữu của toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (điều 53 HP). Trong thực tế chỉ là của đảng, tạo cơ hội để đảng viên tha hồ chiếm hữu. Kinh tế ngày càng lụn bại, nợ công chồng chất, đời sống nhân dân ngày càng điêu đứng. Công nhân bị bóc lột sức lao động, nông dân bị cướp ruộng cướp đất, thị dân bị cướp nhà cướp cửa. Thực lực kinh tế quốc gia và điều kiện sống của quốc dân đứng vào hạng gần chót trên thế giới. 

 

            3. Về Văn hóa  Giáo dục: Nhà Cầm quyền CSVN khống chế tinh thần của toàn thể xã hội bằng độc quyền thông tin và giáo dục, nhồi sọ quần chúng và giới trẻ, khuynh loát mọi hình thức văn hóa, tiêu diệt các tôn giáo chân truyền, thành lập các tôn giáo quốc doanh… Tất cả là nhằm phục vụ chế độ vô thần duy vật đi ngược truyền thống của dân tộc, khiến cho văn hóa suy đồi, đạo đức xuống cấp, dối trá tràn lan, bạo lực hoành hành. Mọi công dân đều trở thành thần dân mất tự do và kém trí tuệ.

 

            4- Về An sinh Xã hội: Nhà cầm quyền CSVN đã nuôi dưỡng quan tham cấu kết với các công ty nước ngoài tha hồ khai thác tài nguyên mà không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm trầm trọng, tạo thảm họa vô cùng to lớn về mặt sinh thái, sức khỏe, đời sống nhân dân, kéo theo nhiều hệ luy về kinh tế, an ninh, quốc phòng... Tiêu biểu và chấn động gần đây là đại họa từ Vũng Áng, Hà Tĩnh do Formosa gây ra với sự đồng lõa của nhiều quan chức và được duy trì bất chấp sự phản đối của toàn dân. Ngoài ra, an sinh con người và xã hội ngày càng bấp bênh do thực phẩm đầy độc chất, đường phố đầy tai nạn, do xã hội đen hoành hành và sự lộng hành của nhân viên công lực.

 

            5. Về Ngoại giao và Quốc phòng: Nhà Cầm quyền CSVN càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Cộng về ý thức hệ và chính trị, kinh tế và tài chánh, thương mại và kỹ thuật... Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ chỉ là chư hầu của khối Cộng sản quốc tế, nay đang từng bước dâng đất nhường biển cho Trung Cộng cách công khai qua công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng năm 1958, Hiệp ước Thành Đô năm 1990 và qua nhiều hình thức nhượng quyền sở hữu lâu dài khác, đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc Việt. Trong khi đó Hà Nội bang giao với thế giới tự do bên ngoài chỉ để trục lợi cho đảng mà không màng học hỏi tinh thần nhân bản tự do.

 

            Nói tóm lại, bản chất thật của đảng Cộng sản Việt Nam đã phơi bày trước nhân dân và lịch sử như một tập đoàn phản dân hại nước, ngăn cản con đường phát triển của Dân Tộc, khiến cho Việt Nam vẫn là một nước nghèo nàn, chậm tiến, không theo kịp thế giới văn minh.

            Trước hoàn cảnh như vậy, toàn dân không thể ngồi yên, trái lại, đã đứng lên làm lịch sử, đòi quyền sống, đòi công lý và sự thật, đòi dân chủ và tự do từ mấy mươi năm qua. Gần đây nhất, đồng bào miền Trung đã lên tiếng đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường và trục xuất Formosa; người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức Hà Nội đã nổi dậy chống bất công, đòi trả lại đất đai bị cướp đoạt. Nhiều nơi khác đã và đang có những hành động dũng cảm tương tự, tiếc thay, chưa có sự thành công như ý vì lực lượng thống trị còn mạnh.

 

            Vì thế, nhân tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư lần thứ 42, biến cố mở màn cho một giai đoạn cực kỳ đen tối của đất nước, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam long trọng tuyên cáo cùng toàn thể quốc dân và quốc tế như sau:

 

1. Cực lực lên án tập đoàn thống trị độc tài CSVN, đòi đảng Cộng sản phải trao quyền cai trị đất nước lại cho nhân dân.

 

2. Kêu gọi các lực lượng an ninh, vũ trang vốn là con em của nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, hãy đứng về phía Đồng Bào để chống lại tập đoàn phản dân hại nước, để bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc.

 

4. Kêu gọi toàn thể dân Việt trong và ngoài nước cùng nhau liên kết tạo sức mạnh Dân Tộc, đứng lên giành quyền làm chủ cho chính mình, quyết thay đổi lịch sử, cho Quê Hương có dân chủ, toàn dân có tự do và hạnh phúc, Đất Nước có hòa bình và phát triển.

 

5. Thỉnh cầu công luận Quốc Tế ủng hộ cuộc đấu tranh đòi dân chủ tại Việt Nam để 95 triệu người dân Việt được hưởng một chế độ tự do và đất nước được vẹn toàn lãnh thổ.

 

Làm tại quốc nội và hải ngoại ngày 26 tháng 4 năm 2017.

TM. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam:

 

Đồng Chủ Tịch: Hòa Thượng Thích Không Tánh, LM Phan Văn Lợi, Chánh Trị Sự Hứa Phi, Đạo huynh Lê Văn Sóc, Mục sư Nguyễn Hoàng Hòa, BS Võ Đình Hữu, BS Đỗ Văn Hội, Nhân Sĩ Lưu Văn Tươi, Nhân Sĩ Nguyễn Văn Tánh, Nhà biên khảo Phạm Trần Anh, Phó Trị Sự Trần Viết Hùng, Nhân sĩ Cao Xuân Khải, Nhận sĩ Trần Ngọc Bính, Nhân sĩ Trần Văn Đông, BS Hoàng Thị Mỹ Lâm.

 

Cố Vấn: LM Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên.

 

Và toàn thể người Việt trong và ngoài nước

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 126)
Rốt cuộc, giới phân tích kinh tế-chính trị cùng rất nhiều người đặc biệt theo dõi sự tồn vong hàng năm của chế độ Trung Cộng cũng đã có được một bằng chứng – dù nhỏ bé nhưng có giá trị, mà từ đó có thể bổ sung cho những dự đoán về khoảng thời gian chính thể này có thể sẽ cáo chung. Đầu tháng 10-2018, tờ The New York Times International của Mỹ đã có được trong tay một chỉ thị của chính phủ Trung Quốc gửi cho các nhà báo ở nước này ngay tuần trước đó – quy định rõ 6 chủ đề kinh tế cần phải được “quản lý.” Trong bài “Trung Quốc kiểm duyệt các tin tức thất lợi về kinh tế,” The New York Times International đã công khai 6 chủ đề đó, bao gồm:
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 133)
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam cho hay bị một thành viên Hội Cờ đỏ nhiều lần dọa giết trong khi lãnh đạo xã phủ định điều này. Sự việc vị linh mục kêu cứu do bị dọa giết đã ồn ào trên mạng xã hội vài ngày nay. "Ông Lê Đình Thọ, Hội trưởng Hội Cờ đỏ xóm Quỳnh Khôi đã ba lần đột nhập vào nhà thờ Giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, nơi tôi đang quản nhiệm, đe dọa giết tôi", linh mục Anton Đặng Hữu Nam nói với BBC hôm 24/10.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 144)
Đây là câu chuyện của người H’Mông Việt Nam bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Di dân (IDC) Suan Phlu ở Bangkok, Thái Lan. Câu chuyện dựa trên lời kể lại từ lá thư gửi Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHCR) của tù nhân và lời kể của vợ của anh. Trong một căn phòng nhỏ chật chội, ở một khu phố nhỏ nghèo của Bangkok, Vue Chor kể lại lý do vì sao gia đình chị lại lưu lạc sang Thái Lan gần 10 năm qua, và vì sao chồng chị vẫn ở đằng sau song sắt trại tạm giam.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 149)
Nguyên tiêu đề: Hãy cầu nguyện cho người Thượng bị lãng quên của Việt Nam. Sự đàn áp của chế độ Cộng sản đối với dân tộc thiểu số ủng hộ Hoa Kỳ trong Chiến tranh VN phần lớn là không thể nhận thấy được nhưng đang bắt đầu được biết đến Hãy bắt đầu với một lời thú nhận. Khi tôi là một phóng viên chiến tranh ở Việt Nam vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, tôi đã không ủng hộ “báo chí nhảy dù.” Đó là chuyến đi thực tế vào vùng chiến bằng trực thăng và ở lại đó một hoặc hai ngày để cảm nhận tình hình và rồi quay trở lại Sài Gòn để viết một bài báo.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 120)
Báo chí vừa đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra kết luận về ông Chu Hảo và đề nghị kỷ luật ông. Lão Mà Chưa An tuyên bố như sau: Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Chu Hảo là một trí thức lớn của Việt Nam. Ông là một nhà khoa học tài ba trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật. Ông đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng các viện nghiên cứu vật lý và khoa học hàng đầu của Việt Nam. Với tư cách Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, ông đã có những đóng góp to lớn vào việc hoạch định chính sách khoa học công nghệ, nhất là công nghệ truyền thông thông tin (ICT) ở Việt Nam,