Diễn Đàn Yểm Trợ Khối 8406

 

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân
Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam
 
P.O. Box 362057, Milpitas, CA 95036
                   Điện Thoại: (604) 788-2211, (408)771-5146(510) 529-1665

 

Kêu Toàn Quốc Dân Việt ĐỒNG LOẠT TUẦN HÀNH ÁO TRẮNG

từ hôm nay 15-01 đến CN 21-01-2018 & suốt năm 2018

Khẩn Cấp Quyết Tâm Chống Giặc Tàu -Thoát Ác Cộng, Kẻo Không Kịp Nữa

Quyết Tâm Bảo Vệ Quốc Ngữ Việt

https://www.youtube.com/watch?v=
AR1FYdHPyoQ&feature=youtu.be
**********

HINH_DO
       ♣ Đài Tiếng Nói Quốc Dân ♣ 


https://www.youtube.com/watch?v=jy1IONFGe74

Phật Giáo Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên, Phật Giáo Tây Tạng & Đồng Bào BT ngay 31Dec2017 tai Nam Cali