Diễn Đàn Yểm Trợ Khối 8406

 

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân
Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam
 
P.O. Box 362057, Milpitas, CA 95036
                   Điện Thoại: (604) 788-2211, (408)771-5146(510) 529-1665

 

PHỎNG VẤN MỚI NHẤT VỚI LM TADEO NGUYỄN VĂN LÝ

https://youtu.be/IN2Us0VAJic
**********

HINH_DO
       ♣ Đài Tiếng Nói Quốc Dân ♣ 


https://www.youtube.com/watch?v=I_41S5GRYKw&feature=youtu.be

LỜI KHÓC GỌI THA THIẾT XÉ RUỘT LẦN THỨ 54 CỦA LM TADEO NGUYỄN VĂN LÝ