Diễn Đàn Yểm Trợ Khối 8406

 

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân
Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam
 
P.O. Box 362057, Milpitas, CA 95036
                   Điện Thoại: (604) 788-2211, (408)771-5146(510) 529-1665

 

Quoc Dan Viet Cau Xin Cha Truong Buu Diep
Cho Dat Nuoc VN

https://www.youtube.com/watch?v=Mqep0gAaJn4&feature=youtu.be**********

HINH_DO
       ♣ Đài Tiếng Nói Quốc Dân ♣ 


NGÀY LỄ TÔN VINH

      TRƯNG ĐẠI ĐẾ ĐỒNG ĐÌNH LĨNH NAM

& 162 Nữ Tướng 

Anh Hùng Liệt Nữ Dân Tộc

LỄ GIỖ HAI BÀ TRƯNG

6 tháng 2 Âm Lịch, năm thứ 1975 (March 22, 2018)