Diễn Đàn Yểm Trợ Khối 8406

 

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân
Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam
 
P.O. Box 362057, Milpitas, CA 95036
                   Điện Thoại: (604) 788-2211, (408)771-5146(510) 529-1665

 
https://www.youtube.com/watch?v=SP948eLuI0I

Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý
về Lời Hiệu Triệu số 10 July 2, 2018







Quoc Dan Viet Cau Xin Cha Truong Buu Diep
Cho Dat Nuoc VN

https://www.youtube.com/watch?v=Mqep0gAaJn4&feature=youtu.be



**********

HINH_DO
       ♣ Đài Tiếng Nói Quốc Dân ♣