Diễn Đàn Yểm Trợ Khối 8406

 

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân
Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam
 
P.O. Box 362057, Milpitas, CA 95036
                   Điện Thoại: (604) 788-2211, (408)771-5146(510) 529-1665

 
https://www.youtube.com/watch?v=SP948eLuI0I

Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý
về Lời Hiệu Triệu số 10 July 2, 2018Quoc Dan Viet Cau Xin Cha Truong Buu Diep
Cho Dat Nuoc VN

https://www.youtube.com/watch?v=Mqep0gAaJn4&feature=youtu.be**********

HINH_DO
       ♣ Đài Tiếng Nói Quốc Dân ♣