05 Tháng Bảy 2012(Xem: 2104)
V ụ Tiên Lãng với hai anh hùng nông dân Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý sẽ đi vào lịch sử đấu tranh của Dân tộc. Cho đến hôm nay, theo đánh giá chung, đó là một vụ việc chiếm nhiều kỷ lục: Kỷ lục về tính nhạy cảm (khiếu kiện đất đai), về sự tuyệt vọng cùng đường (nạn nhân chống lại bằng mìn và súng), về thói nhẫn tâm (cưỡng chế áp Tết với kiểu lột sạch), về sự vận dụng vô quy tắc (điều động công an lẫn quân đội), về ...
05 Tháng Bảy 2012(Xem: 1982)
Trên báo Nhân Dân số ra ngày thứ bảy, 05-11-2011, bà “Giáo sư Tiến sĩ” Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, đã trình bày bản chất Nhà nước CHXHCN Việt Nam như sau : “ Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản ”.
05 Tháng Bảy 2012(Xem: 1798)
Vụ Đoàn Văn Vươn (05-01-2012) từ gần tháng nay đã gây chấn động nơi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước trên nhiều điểm. Trước hết là thiên tài khai phá của kỹ sư kiêm nông dân Đoàn Văn Vươn, vốn đã dám thách thức thiên nhiên qua việc lấn biển, ngăn sóng, chặn bão, trồng rừng và lập đầm nuôi trồng thủy sản. Thứ hai là hành động đàn áp nhiều kiểu của nhà cầm quyền, từ âm mưu chiếm đoạt đất đai người khác của ...
04 Tháng Bảy 2012(Xem: 3008)
Mấy chục năm trời nay, đảng Cộng sản luôn mồm khẳng định Việt Nam đang “đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn, tức con đường xã hội chủ nghĩa”. Như trong bài phát biểu tại Cuba ngày 09-04-2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thản nhiên lên lớp cho 2 anh em nhà Castro rằng: “Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng CSVN luôn luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của ĐCS và nhân dân VN; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng VN”. Tiếp