BẢN LÊN TIẾNG ỦNG HỘ & ĐỒNG HÀNH VỚI CUỘC ĐẤU TRANH TẠI QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠI THẮNG TÀU THOÁT CỘNG HAY LÀ CHẾT

24 Tháng Sáu 20185:11 CH(Xem: 1792)
BẢN LÊN TIẾNG ỦNG HỘ & ĐỒNG HÀNH VỚI CUỘC ĐẤU TRANH TẠI QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠI THẮNG TÀU THOÁT CỘNG HAY LÀ CHẾT
20
Bản Lên Tiếng
Ủng Hộ & Đồng Hành Với Cuộc  Đấu Tranh tại Quốc Nội và Hải Ngoại
Thắng Tàu Thoát Cộng Hay Là Chết

Nhn đnh rng:
1. Đng Cng sn Vit Nam đã và đang tng bước thc hin MƯớc Thành Đô 1990 - 2020, gia tp đoàn bành trướng CS Bc Kinh do Giang Trch Dân cm đu ký kết vi tp đoàn bán nước CS Hà Ni do Nguyn Văn Linh cm đu, mt hình thc ngy tá đ la bp quc dân đng bào theo mnh lnh quan thy CS Tàu, tp đoàn bán nước CS Hà Nchuyn qua Quc hbù nhìn đ thông qua cái gi là Lut “Đc Khu TTr” đ cho Tàu Cng thuê 3 “Đc Khu” Vân Đn, Bc Vân Phong và Phú Quc 99 năm. Đây là mt hình thc nhượng đa biến 3 nơi trên thành “Tô Gii” Tàu Cng  trên lãnh th Vit Nam và là “Đu cu chiến lược” ti quan trng khng chế khi có bt trc không thi hành MƯớc Thành Đô hoàn tt năm 2020 trong tiếtrình xâm lược Vit Nam. 
1- Đng Cng Sn Vit Nam đã và đang tng bước thc hin MƯớc Thành Đô 1990-2020 được ký kết gia tp đoàn bành trướng Cng Sn Bc Kinh do Giang Trch Dân cm đu và tp đoàn bán nước Cng Sn Hà Ni trong thi Nguyn Văn Linh làm Tng Bí Thư.
Trên thc tế, cái gi là “Đc khu Vân Đn” t tr ca Trung Quc đã tiến hành xây dng t lâu và tháng 12-2018 s khánh thành sân bay Vân Đn… Đưa ra “Quc Hi” biu quyết đ la bp quc dân đng bào theo mnh lnh ca quan thy Trung Cng, tp đoàn bán nưc Hà Ni do Nguyn Phú Trng lãnh đo đã chuyn qua Quc Hi bù nhìn đ thông qua cái gi là Lut “Đc Khu T Tr” và cho Tàu Cng thuê 3 Đc Khu Vân Đn, Bc Vân Phong và Phú Quc 99 năm. Đây là mt hình thc nhượng đa biến 3 nơi trên thành “Tô Gii” Tàu Cng  trên lãnh th Vit Nam và là “Đu cu chiến lược” ti quan trng đ khng chế khi có bt trc nếu MƯớc Thành Đô không hoàn tt năm 2020 trong tiến trình xâm lược Vit Nam. 
2. Ngày 10-6-2018 và các ngày sau đó, nhiu trăm ngàn người dân Vit Nam trên khp các tnh thành t Nam ra Bc đã xung đường biu tình hô vang khu hiu “Đ Đo Tp Đoàn Tay Sai Bán Nước”, chng lut Đc Khu nên Quc hi phi di ngày biu quyết vi lý do xem xét rút ngn thi gian cho thuê li ri thông qua sau. Ngày 12-6-2018, Quc Htay sai nhà nước Cng Hòa Xã Hi Ch nghĩa đã biu quyết thông qua cái gi là “Lut An Ninh Mng”mà hàng trăm Dân Biu cho rng đây là trò bm nút bp bm ca Nguyn Phú Trng và tay sai. Lut An Ninh Mng thc cht là “Lut Bt Ming” đ chế đ đc tài toàn tr kim soát tt c thông tin riêng tư ca mi cá nhân, có lý do bt b tt c các công dân Vit Nam yêu nước, là cách rp khuôn theo quan thy CS Bc Kinh.
3. Toàn dân Vit Nam đã xung đường biu tình ôn hòa bt bo đng nhưng nhà cm quyn đã huy đng toàn b gung máy Công an gi danh côn đ đánh đp dã man và bt b hàng trăm người dân vô ti đ trn áp phong trào yêu nước ca toàn dân Vit Nam.
4. Đng bào Vit Nam  Hi Ngoi đã đng lot biu tình  khp nơi trên toàn thế gii đ đng hành vi đng bào trong nước chng Lut Đc Khu, Chng Lut Bt ming, chng tp đoàn Vit gian Cng sn Bán nước Hi dân.
Trước Đi Ha Mt Nước vào năm 2020, Hi Đng Liên Kết Tranh Đu Dân Ch và Nhân Quyn Cho Vit Nam tuyên b:
1…Nhit ling h cuc xung đường phn đi Vit gian bán nước ca hơn 100 ngàn đng bào ngày 10-6 va qua là mt “Ngày Hi Diên Hng Thi Đi ca toàn dân” chng li mưu đ xâm lăng bành trướng gic Tàu phương Bc, chng gini thù là tp đoàn Vit gian Cng sn bán nước hi dân, đã th hin lòng yêu nước vô b ca toàn dân Vit Nam trước đi ha mt nước.
2…Khn thiết kêu gi toàn dân Vit Nam, hãy noi theo tinh thn bt khut hào hùng ca tin nhân, chúng ta muôn người như mt nm cht tay nhau chung sc chung lòng quyết tâm xung đường đng lot trên toàn quc, bt c đa phương nào, vào mt thi đim nào thun tin biu tình phn đi Vit gian tay sai bán nước hi dân, chng tăng thuế, tăng giá xăng, tăng giá đin, giá thc phm cn thiết cho cuc sng và buc tp đoàn Vit gian Cng sn phi th tt c người dân vô ti đã b bt trong thi gian va qua.
3… Phn đi cái gi là “Lut Đc Khu T Tr” ca Trung Quc và Cc lc lên án hành đng bán nước ca nhà cm quyn Cng sn Vit Nam. Cc lc phn đi cái gi là “Lut An ninh mng” nhưng thc cht là “Lut Bt Ming” người dân ca tp đoàn Vit gian Cng sn đ thc hin nhng bước cui cùng biến Vit Nam thành mt khu T Tr ca Đế Quc mi Trung Cng năm 2020 này theo mước Thành Đô ngày 4-9-1990.
4…Tha thiết kêu gi các tướng lĩnh quân đnhân dân Vit Nam “Trung vi Nước-Hiếu vi Dân” hãy đt quyn li ca T Quc lên trên hết đcùng vi toàn dân “Dit k Ni thù Vit gian Cng sn đ chng quân Tàu Cng xâm lược. Hành đng dit k ni thù đ cu dân cu nước ca quân đi Vit Nam s được toàn th đng bào nhit lit hoan nghênh đ cùng vi toàn dân m trang s mi, xây dng mt đt nước Vit Nam mi dân ch t do cùng vi toàn thế gii t do chng Đế quc mi Trung Cng.
5…Toàn th đng bào Vit Nam  khp nơi trên thế gii s làm hết sc mình đ ym tr quc ni, đng hành vi đng bào c nước đu tranh giành li chính quyn v tay nhân dân, gii th bo quyn Cng sn đ cu dân cu nước.
Làm ti Hi Ngoi ngày 24-6-2018
TM/ HĐ Điu Hành           TM/ HĐ Đnh Chế             TM/ HĐ Giám Sát
                                                                       Lạc Việt                              Phm Trn Anh                          Cao Gia
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Mười 2018(Xem: 1078)
1. Đầu tiên phải nói đến câu chuyện Tây Nguyên giai đoạn 2000- 2004. Thời kỳ này (10/2000–4/2006), ông Quang là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. – Chưa có con số thống kê nào được công bố rộng rãi về việc đàn áp, “dẹp loạn” Tây Nguyên giai đoạn này. Tuy nhiên, con số người chết lên đến hàng nghìn, số người sắc tộc thiểu số bị tù đày cũng không dưới vài trăm. – Các giai thoại về xe tăng lăn bánh ra đường quốc lộ sau gần 30 năm, chuyện phải dùng xe máy cày để gom xác đồng bào chết, chuyện về xả cả băng đạn AK vào các “phần tử quá khích”, cầm đầu, leo lên xe công an, CSCĐ, quân đội… được truyền tụng rất nhiều.
08 Tháng Mười 2018(Xem: 1054)
Kính gửi: - Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Bộ chính trị - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Tôi là công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản. Tôi xin gửi đơn kiến nghị khẩn cấp này đến các cơ quan của Đảng một việc như sau: Sau khi phong trào cộng sản quốc tế xuống dốc không phanh và sụp đổ nghiêm trọng trên toàn thế giới, nhiều nơi, nhiều chỗ đã đi ngược lại đường lối, tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lenin hết sức đáng quan ngại.
08 Tháng Mười 2018(Xem: 1043)
Muốn thiên hạ có "nghĩa" với mình khi mình chết thì tối thiểu khi còn sống cũng phải có "nghĩa" với thiên hạ. Còn khi sống mà trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra tội ác, hoặc im lặng về hùa với kẻ ác, thì đừng trách người ta vui mừng khi mình chết, bởi cái chết đồng nghĩa với việc khg còn khả năng gây ra tội ác nữa. Nhưng một xã hội mà phải chờ đến khi kẻ ác chết tự nhiên mới ngăn chặn được cái ác thì xã hội ấy là một xã hội rất tuyệt vọng. Một xã hội tốt sẽ ngăn chặn được tội ác mà không cần phải lấy mạng kẻ thủ ác (theo thủ tục xử tử hình) hoặc chờ đến khi kẻ ác chết tự nhiên.
08 Tháng Mười 2018(Xem: 1178)
Ông Trần Đại Quang đã chết vào sáng 21-09-2018. Tin từ UB Bảo vệ Sức khỏe TƯ nói rất mập mờ: “Đồng chí đã mắc loại virus hiếm và độc hại, trên thế giới chưa có thuốc chữa” đưa về cái chết của ông trước khi Nhà nước tung ra cáo phó. Miếng “virus hiếm” Điều lạ là rất ít người ngạc nhiên về cái chết của ông. Lâu nay đã có vô số lời đồn đoán rằng ông đã bị vô hiệu hóa và đầu độc theo kiểu Nguyễn Bá Thanh trước đây.
08 Tháng Mười 2018(Xem: 1243)
Hôm 29-8-2018, trong buổi phóng vấn dành cho hệ thống truyền hình FOX, Đại tướng hồi hưu John M. Keane, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và hiện là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lần nữa xác định quan điểm chiến lược của Mỹ xem “Trung Cộng là đe dọa an ninh lâu dài”. Theo tướng John M. Keane, trong giai đoạn từ khi Tập Cận Bình nắm quyền tối cao tại Trung Cộng, khả năng quốc phòng của Trung Cộng đã phát triển nhanh hơn bất cứ quốc gia nào, kể cả Mỹ. Vào năm 2017, Trung Cộng có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng tàu chiến với 317 chiến hạm so với 283 của Mỹ.